SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Vergisi Kanununa Göre Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar Kimlerdir?

Gelir Vergisi Kanununa Göre Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar Kimlerdir?

Cevap: Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(16.08.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM