SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Yer Alan Diğer Ücretler Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Yer Alan Diğer Ücretler Nelerdir?

Cevap: Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir.

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaasiyle, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(27.06.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM