SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hayat ve Şahıs Sigortasına Ödenen Primler Çalışanların Gelir Vergisinden Düşülür Mü?

Hayat ve Şahıs Sigortasına Ödenen Primler Çalışanların Gelir Vergisinden Düşülür Mü?

Cevap: Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(24.06.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM