SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Nelerdir?

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Nelerdir?

Cevap: 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 1.1.2022 tarihinden itibaren 200.000 TL) veya yıllık satışları tutarının 1.1.2022 tarihinden itibaren 320.000 TL) aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 1.1.2022 tarihinden itibaren 100.000 TL) aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 1.1.2022 tarihinden itibaren 200.000 TL aşmaması,

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(14.06.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM