SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nedir?

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nedir?

Cevap: Basit usule  tabi olmanın genel şartları şunlardır:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 1.1.2022 tarihinden itibaren 16.000 TL diğer yerlerde 1.1.2022 tarihinden itibaren 10.000 TL. aşmamak.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyle gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(13.06.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM