SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti Nasıldır?

Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti Nasıldır?

Cevap: Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Kazançları bu usulde tespit edilenler kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri bakımından ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(07.06.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM