SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllara Sari İnşaatlarda İşin Bitimi Ne Zaman Kabul Edilir?

Yıllara Sari İnşaatlarda İşin Bitimi Ne Zaman Kabul Edilir?

Cevap: İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(03.06.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM