SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik İçin Ödenen Tutarlar Gider Yazılır Mı?

İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik İçin Ödenen Tutarlar Gider Yazılır Mı?

Cevap: İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse GV Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.).

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(27.05.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM