SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
2022 Yılı Binek Araçlara İlişkin Kıst Giderler Ne Kadardır?

2022 Yılı Binek Araçlara İlişkin Kıst Giderler Ne Kadardır?

Cevap: Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira 2022 yılında uygulanmak üzere 8.000 TL  kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en 2022 yılında uygulanmak üzere 200.000 kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(26.05.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM