SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İrtibat bürosunda çalışanlara ödenen ücret gelir vergisine tabi midir?

İrtibat bürosunda çalışanlara ödenen ücret gelir vergisine tabi midir?

 

Soru:

 

İrtibat bürosunda çalışanlara ödenen ücret gelir vergisine tabi midir?


Cevap:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 14’üncü bendinde, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.
Konu ile ilgili olarak 09.02.1986 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 147 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de Olmayan Dar Mükellefiyete Tabi İşverenlerce Hizmet Erbabına Döviz Olarak Ödenen Ücretler” başlıklı bölümünde; “İstisna hükmünün uygulanmasında, aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
-İşveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların, Türkiye’de herhangi bir kanuni merkezinin veya iş merkezinin bulunmaması gerekir. Türkiye’de kanuni ve iş merkezi olmayan kurumların ise tam mükellef oldukları devlette hangi statüyü taşıdıkları, tüzel kişilerinin bulunup bulunmadığı herhangi bir iktisadi işletmelerinin varlığı ya da yokluğu önem taşımayacaktır.
-Türkiye’de hizmet arzeden gerçek kişinin işveren sıfatıyla bağlı olduğu dar mükellef kurum, söz konusu kişiye döviz olarak ödediği ücretleri, doğrudan doğruya yurt dışında elde ettiği gelirinden ayırıp vermeli, hiç bir zaman için Türkiye’de elde ettiği kazanç ile ilgilendirmemelidir. Bu çerçevede ücret erbabının Türkiye’de tam mükellef veya dar mükellef statüsünü taşıması hiç bir önem taşımayacaktır. Ödeme, yurt dışında elde edilen gelir üzerinden yapılacağı için, Türkiye’deki faaliyetler nedeniyle bu ücretler Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesi hükmüne göre gider olarak dikkate alınmayacaktır….” açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu çerçevede, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan şirketinizin Türkiye’de verdiği danışmanlık hizmetinin serbest meslek faaliyeti kapsamında olması nedeniyle, söz konusu projelerde çalışan hizmet erbabına ödediğiniz ücretlerin, şirketinizin yurtdışından elde ettiği kazançlarından doğrudan doğruya bu kişilerin banka hesaplarına döviz olarak gönderilmesi halinde, bu ücretlerin Gelir Vergisi Kanunun 23/14 maddesinde hükme bağlanan istisnadan yararlanması gerekir.
Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde kimlerin hangi ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapacakları hükme bağlanmış olup, tevkifat uygulamasında irtibat büroları sair kurum olarak değerlendirildiğinden, serbest meslek ve kira ödemeleri üzerinden irtibat büronuzun tevkifat yapması ve yaptığı bu tevkifatları da muhtasar beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan etmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(11.01.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM