SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşçilere Verilen Giyim Eşyası Vergiden İstisna Mıdır?

İşçilere Verilen Giyim Eşyası Vergiden İstisna Mıdır?

Cevap: Aşağıda yazılı teçhizat ve tayın bedelleri Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

1. Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemeler;

2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası);

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(12.05.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM