SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Uzun Vali Alınan Sipariş Avanslarının Muhasebesi

Uzun Vali Alınan Sipariş Avanslarının Muhasebesi

Cevap: Uygulama: ABC A.Ş., XYZ Ltd.Şti.’ye 2 yıl sonra teslim edeceği yat için 30.000 TL’lik avans almıştır.

----------------------------------------01.01.20XX------------------------------

102 BANKALAR HS. 30.000

                           440 ALINAN AVANSLAR. HS. 30.000

-------------------------------------------------------------------------------------

31.12.20XX günü ABC A.Ş. uzun vadeli avans hesabını kısa vadeli avans hesabına virmanlamalıdır.

----------------------------------------31.12.20XX------------------------------

440 ALINAN AVANSLAR. HS. 30.000

                                 340 ALINAN AVANSLAR. HS. 30.000

-------------------------------------------------------------------------------------

ABC A.Ş 100.000 TL’lik mal satışını gerçekleştirmiş ve satış bedelinin 30.000 TL’lik kısmını daha önce aldığı avanstan mahsup etmiştir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

120 ALICILAR HS.                    88.000

340 ALINAN AVANSLAR. HS. 30.000

                              600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS.  100.000

                              391 HESAPLANAN KDV HS.     18.000

------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(11.05.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM