SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Harcırah veya Yolluk Ödemeleri Gelir Vergisinden İstisna Mıdır?

Harcırah veya Yolluk Ödemeleri Gelir Vergisinden İstisna Mıdır?

Cevap: Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir.

Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler;

Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(10.05.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM