SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Tür Tazminatlar Gelir Vergisinden İstisnadır?

Hangi Tür Tazminatlar Gelir Vergisinden İstisnadır?

Cevap: Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı ile Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(06.05.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM