SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Plastik mamul yapan bir işletmeyiz. İthal ettiğimiz hurda plastikleri imalatımızda kullanıyoruz. Bunlar için kdv istisnası var mıdır?

Plastik mamul yapan bir işletmeyiz. İthal ettiğimiz hurda plastikleri imalatımızda kullanıyoruz. Bunlar için kdv istisnası var mıdır?

 

Soru:

 

Plastik mamul yapan bir işletmeyiz. İthal ettiğimiz hurda plastikleri imalatımızda kullanıyoruz. Bunlar için kdv istisnası var mıdır?
 


Cevap:
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/ 1'nci maddesinde ; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2'nci maddesinde de; her türlü mal ve hizmet ithalatının  katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.   
                                                                                         
Aynı Kanunun 17/4-g maddesinde, “(5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük 01/08/2004) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve (5766 sayılı Kanunun 12/b inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07/06/2008) atıkların tesliminin” katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.                                      

Diğer taraftan; 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “3. Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde KDV Uygulaması” başlıklı bölümünde;                                     “KDV Kanununun 5035 ve 5228 sayılı Kanunlarla değişik 17/4-g maddesine göre plastik, lastik, kauçuk hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.        

Bu hüküm çerçevesinde, plastik hurda ve atıklarının tesliminde KDV uygulanmamaktadır.

Ancak, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünler, hurda ve atık niteliğini kaybederek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul haline gelmeleri nedeniyle KDV Kanununun sözü edilen 17/4-g maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmemektedir. ................” şeklinde açıklama yapılmıştır.                                                             

Buna göre; şirketinizce ithal edilecek olan hurda ve atıkların, doğrudan kesilmesi, öğütülmesi gibi işlemlerle elde edilen döküntü, kırpıntı ve atık mahiyetinde olması halinde Kanunun 17/4-g maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmesi, ancak hurda ve atıkların bir imalat işlemi (eritme, temizleme, zenginleştirme) sonucunda elde edilmesi halinde ise, hurda ve atık mahiyetini kaybetmesi nedeniyle hurda değil, imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul sayılacağından, bunların ithalatının % 18 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(08.01.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM