SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşveren Tarafından Çalışana Verilen Yemek Parası Vergiden İstisna Mıdır?

İşveren Tarafından Çalışana Verilen Yemek Parası Vergiden İstisna Mıdır?

Cevap: Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin (2022 yılında uygulanmak üzere 34 TL.) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.);

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(28.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM