SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Köylerde Yaşayanların Ücretleri Hangi Şartlarda Gelir Vergisinden İstisnadır?

Köylerde Yaşayanların Ücretleri Hangi Şartlarda Gelir Vergisinden İstisnadır?

Cevap: Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri ile köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri gelir vergisinden istisnadır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(25.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM