SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Kar Paylarında Gelir Vergisi İstisnası Var Mıdır?

Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Kar Paylarında Gelir Vergisi İstisnası Var Mıdır?

Cevap: Tam mükellef kurumlardan elde edilen, GVK’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır.

İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(22.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM