SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İştiraklerden Alınan Borçların Muhasebeleştirilmesi

İştiraklerden Alınan Borçların Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Uygulama: ABC A.Ş. iştiraki olduğu şirketten yaşadığı nakit sıkıntısı dolayısıyla 50.000 TL ödünç nakit almıştır. Vadesi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

---------------------------------------01.01.20XX-------------------------------

102 BANKALAR HS. 50.000

                                     432 İŞTİRAKLERE BORÇ. HS. 50.000

-------------------------------------------------------------------------------------

20XX yılının sonunda iştirake olan borç uzun vadeli yabancı kaynaklardan kısa vadeli yabancı kaynaklara intikal ettirilir.

---------------------------------------31.12.20XX-------------------------------

432 İŞTİRAKLERE BORÇ. HS. 50.000

                                      332 İŞTİRAKLERE BORÇ.HS. 50.000

-------------------------------------------------------------------------------------

İşletme borcunu çek vermek suretiyle ödemiştir.

---------------------------------------01.01.20XX-------------------------------

332 İŞTİRAKLERE BORÇ. HS. 50.000

                              103  VER.ÇEK.VE ÖDEM.EMİR.HS. 50.000

-------------------------------------------------------------------------------------

10 gün sonra verilen çek banka kanalıyla ödenmiştir.

---------------------------------------10.01.20XX-------------------------------

103  VER.ÇEK.VE ÖDEM.EMİR.HS. 50.000

                                                 102  BANKALAR.HS. 50.000

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(21.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM