SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Meslek Kazancı Kapsamında Hangi Tür Gelirler Vergiden İstisnadır?

Serbest Meslek Kazancı Kapsamında Hangi Tür Gelirler Vergiden İstisnadır?

Cevap: Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.  

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM