SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşletmemize ait dokuma tezgahlarımızı diğer şubemize gönderirken sevk irsaliyesi düzenlemelimiyiz?

İşletmemize ait dokuma tezgahlarımızı diğer şubemize gönderirken sevk irsaliyesi düzenlemelimiyiz?

Soru:
İşletmemize ait dokuma tezgahlarımızı diğer şubemize gönderirken sevk irsaliyesi düzenlemelimiyiz?

Cevap:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 230'uncu maddesinin 5'inci bendinde; "... Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.
Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir…" hükmü yer almaktadır.
Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; satışa konu olan ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla, işletmenize ait dokuma makinelerinin hizmetin ifasında kullanılmak üzere bir yerden bir yere nakledilmesi halinde ticari bir mal hareketinden söz etmeye imkan bulunmamaktadır.
Bu nedenle, işletmenize ait dokuma makinelerinin satışa konu edilmeksizin bir yerden başka bir yere iş yapmak üzere nakli sırasında, bahse konu makine ticari emtia olarak değerlendirilemeyeceğinden, sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(05.01.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM