SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Haczedilen Malların Korunamamasının Yaptırımı Nedir?

Haczedilen Malların Korunamamasının Yaptırımı Nedir?

Cevap: Borçlular, zilyedler, güvenilir şahıslar kendilerine bırakılan malları, alacaklı amme idarelerince yapılacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine teslim edildiği zamanki durumları ile geri vermek mecburiyetindedirler.

Bu mecburiyeti yerine getirmiyenler, haklarında yapılacak ceza takibinden başka, bu malların kendilerine atfolunamıyacak bir sebepten dolayı telef veya zayi olduğunu ispat edemedikleri takdirde, geri verilmiyen malların değerleri tutarınca borçlu sayılıp bu kanun hükümleri gereğince takip olunurlar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.02.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM