SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışındaki bir firmadan danışmanlık hizmeti almakta olup tarafımıza kesilen faturaların KDV karşısındaki boyutu hakkında bilgi verir misiniz?

Yurt dışındaki bir firmadan danışmanlık hizmeti almakta olup tarafımıza kesilen faturaların KDV karşısındaki boyutu hakkında bilgi verir misiniz?

 

Soru:

 

Yurt dışındaki bir firmadan danışmanlık hizmeti almakta olup tarafımıza kesilen faturaların KDV karşısındaki boyutu hakkında bilgi verir misiniz?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
           
Aynı Kanunun 11/1-a maddesi hükmü ile de ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış, konu ile ilgili olarak 26 Seri No.lu  Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır.
 
Söz konusu Tebliğde, bir hizmetin “hizmet ihracı” kapsamında değerlendirilmesi için;
 
            1-Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalısı,
            2-Fatura ve benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki bir müşteri adına düzenlenmesi,
            3-Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,
            4-Hizmetten Yurt dışında yararlanılması,
 
gerektiği belirtilmiştir.
 
Bu itibarla, yurt dışındaki müşterinin araştırma ve danışmanlık hizmetlerinden yurt içinde faydalandığınız anlaşıldığından,  yapılan işlemler Katma Değer Vergisine tabii olacaktır. Söz konusu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek faturada Katma Değer Vergisi hesaplanacak olup, bu tutarlar ilgili dönem beyannamesine intikal ettirilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(31.12.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM