SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ödenecek Verginin Muhasebeleştirilmesi?

Ödenecek Verginin Muhasebeleştirilmesi?

Cevap: Örnek: ABC A.Ş.’nin ay sonu 191 indirilecek KDV hesabının borç bakiyesi 100.000, 391 Hesaplanan KDV hesabının alacak bakiyesi ise 150.000 TL’dir. KDV tahakkuk kaydı aşağıdaki gibidir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

391 HESAPLANAN KDV    150.000 
                                  191 İNDİRİLECEK KDV              100.000
                                  360 ÖDENECEK VER. VE FON.  50.000
                                                  -Ödenecek KDV
KDV Tahakkuk kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Uygulama: ABC A.Ş. iş gücü hizmeti alımı yapmış ve kendisine düzenlenen faturadaki KDV’nin yüzde 90’ı tevkif edilmiştir. Bir başka deyişle kendisine düzenlenen faturadaki KD’ nin yüzde 9’ ını karşı firma adına sorumlu sıfatıyla ödeyecektir.

Matrah: 1.000
KDV:       180
KDV Tevkifatı : 162

-------------------------------------------------/-----------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD. HS.   1.000
191 İND. KDV HS.               180
                                                 320 SATICILAR    HS.    1.018
                                                 360 ÖDEN.VER.FON.HS. 162           

Tevkifatlı işgücü hizmeti alımı kaydı
-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(19.01.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM