SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mal Bildiriminde Bulunmamanın Yaptırımı Nedir?

Mal Bildiriminde Bulunmamanın Yaptırımı Nedir?

Cevap: Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 15  günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve  15  günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir.

Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.

İcra tetkik mercii hâkimi tarafından verilen hapsen tazyik kararları her türlü harc ve resimden muaftır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(11.01.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM