SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mal Bildirimi Ne Demektir?

Mal Bildirimi Ne Demektir?

Cevap: Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın, nevini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödiyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine bildirmesidir.

Köylerde mal bildirimi, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler dışında kalan amme borçları için köy muhtarlığına da yapılabilir.

Sözle bildirim halinde kayfiyet bir zabıtla tesbit edilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(10.01.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM