SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Teminatlı Alacaklarda Takip Nasıl Yapılır?

Teminatlı Alacaklarda Takip Nasıl Yapılır?

Cevap: Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(06.01.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM