SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllara Yaygın İnşaat Hak Ediş Faturasının Kaydı

Yıllara Yaygın İnşaat Hak Ediş Faturasının Kaydı

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. 100.000 TL’lik inşaat hak ediş bedeli faturası düzenlemiştir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

120 ALICILAR                               113.000

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER     5.000

                  350 YILLARA YAY. İNŞ. ONARIM HK. BD. 100.000

                  391 HESAPLANAN KDV                                18.000

Alınan hakediş bedellerinin kaydedilmesi

-------------------------------------------------------------------------------------
Alınan hakedişler, inşaat işi tamamlanıncaya kadar, bilançoda pasif hesap olarak gösterilecektir. Dolayısıyla, hasılat olarak sonuç hesaplarına aktarılıp beyan edilmeyecektir.

Dönem Sonunda Yapılacak Kayıt;

İnşaatlarla ilgili olarak alınan hakedişlerin izlendiği 350 No'lu " Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri " hesabı, inşaat işinin bittiği yıl sonunda, 600 no'lu " Yurtiçi Satışlar " hesabına aktarılarak, inşaat işinden doğan kar veya zarar hesaplanır. İnşaat ve onarım işlerinin kar ve zararının tespitinde yapılan muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekildedir.

-------------------------------------------------/---------------------------------------------

350 YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ONARIM HAK. BED.    100.000

                                   600 YURTİÇİ SATIŞLAR                          100.000

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aynı zamanda şirket 295 hesapta biriken peşin ödenen vergi hesabını ise inşaatın tamamlanıp vergilendirmenin yapılacağı ay 193 hesaba virmanlamalıdır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR          5.000

                           295 PEŞİN ÖDENEN VERGI VE FON.       5.000

-------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(05.01.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM