SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tecil Edilen Amme Alacağı Hakkında Mahkemece Erteleme Verilmesinin Sonuçları Nelerdir?

Tecil Edilen Amme Alacağı Hakkında Mahkemece Erteleme Verilmesinin Sonuçları Nelerdir?

Cevap: İdarece tecil edilmiş bir amme alacağı hakkında kaza mercilerince icranın tehiri kararı verilmişse: Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden az olduğu takdirde; tecil olunan alacak icranın tehiri müddetinin sonundan tecil müddeti sonuna kadar olan müddet içinde ve kaza mercilerinin tehiri dolayısiyle zamanında ödenmemiş borç miktariyle birlikte yeniden taksite bağlanarak alınır. Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden çok ise; evvelce yapılan tecil hükümsüzdür.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(23.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM