SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Hallerde Amme Borcu Tecil Edilebilir?

Hangi Hallerde Amme Borcu Tecil Edilebilir?

Cevap: Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(21.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM