SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amme Borcuna Yönelik Yapılan Ödemeler Hangi Alacaklara Mahsup Edilir?

Amme Borcuna Yönelik Yapılan Ödemeler Hangi Alacaklara Mahsup Edilir?

Cevap: Amme alacağına karşılık rızaen yapılan ödemeler sırasıyla;  ödeme  süresi  başlamış  henüz  vadesi  geçmemiş,  içinde  bulunulan  takvim  yılı  sonunda  zaman  aşımına  uğrayacak,  aynı  tarihte  zaman  aşımına uğrayacak alacaklarda  her  birine orantılı  olarak,  vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. Ödemenin, alacak aslı ile fer'ilerinin tamamını karşılamaması halinde mahsup alacağın asıl ve fer'ilerine orantılı olarak yapılır.

Amme alacağına karşılık cebren tahsil olunan paralar; önce parayı tahsil eden dairenin, artarsa aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin takip konusu alacak aslı ve fer'ilerine orantılı olarak mahsup edilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(17.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM