SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ödenmeyen Faturalara Ait Gecikme Cezalarının Muhasebeleştirilmesi

Ödenmeyen Faturalara Ait Gecikme Cezalarının Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş.’ye ilgili ay 50.000 TL elektrik ve 20.000 TL doğalgaz faturası tahakkuk etmiştir.

Elektrik faturasının tamamı üretimle ilgili olup yönetim binasını ilgilendirmemektedir. Doğalgaz faturasının 18.000 TL’si üretim, 2.000 TL’si yönetim, bölümüyle ilgilidir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

730 GEN.ÜRE.GİD. HS.      50.000

730 GEN.ÜRE.GİD.HS.             18.000

770 GEN.YÖN.GİD.HS.        2.000

191 İNDİRİLECEK KDV HS.        12.600

                                    329 DİĞER TİC.BORÇ. HS. 82.600

-------------------------------------------------------------------------------------

ABC A.Ş. tahakkuk etmiş olduğu faturaların sadece 60.000 TL.’lik kısmını ödeyebilmiştir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

329 DİĞER TİC.BORÇ. HS. 60.000
                                   102 BANKALAR. HS. 60.000

-------------------------------------------------------------------------------------

ABC A.Ş.’nin ödemediği 10.000 TL’lik kısım için bir sonraki ay 500 TL gecikme cezası gelmiştir.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD HS. 500

191 İND. KDV                 90

                                   329 DİĞ.TİC.BORÇ. HS. 590

-------------------------------------------------------------------------------------

Vergi kanunlarımıza göre vergi borçlarına ait gecikme cezası hariç elektrik su doğalgaz vb. gibi faturalara ait gecikme zammı veya borçlarını gider olarak kayıtlara alabiliyor ve KDV’lerini indirim konusu yapabiliyoruz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(08.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM