SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amme Borçlarının Ödeme Zamanı Ne Zamandır?

Amme Borçlarının Ödeme Zamanı Ne Zamandır?

Cevap: Amme alacakları kendi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.

Kendi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür.

Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(07.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM