SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarından Sorumluluğu Nedir?

Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarından Sorumluluğu Nedir?

Cevap: Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilir.

Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır.

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(03.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM