SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Limited Şirketin Amme Borçlarından Kimler Sorumludur?

Limited Şirketin Amme Borçlarından Kimler Sorumludur?

Cevap: Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve takibe tabi tutulurlar.

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(02.12.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM