SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Amme Borçlarında Hangi Hallerde Ortaklığın Feshi İstenir?

Amme Borçlarında Hangi Hallerde Ortaklığın Feshi İstenir?

Cevap: Borçluya ait mal bulunmadığı veya amme alacağını karşılamaya yetmediği yahut borçlu veya ortaklık tarafından bu kanuna göre teminat gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi eshama münkasim olmıyan ortaklıklardaki hisselerinden amme alacağının tahsili için genel hükümler dairesinde ortaklığın feshi istenebilir.

Sermayesi eshama münkasim komandit şirketlerinin komandite şeriklerinin borçları için bu madde hükmü mezkür şirketler hakkında da tatbik olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(30.11.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM