SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tasfiye Halinde Şirket Borçlarından Kimler Mesuldür?

Tasfiye Halinde Şirket Borçlarından Kimler Mesuldür?

Cevap: Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını üç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler.

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, amme idarelerinin her türlü alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar veya bunlar üzerinde her hangi bir şekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmiş ve edecek amme alacaklarından tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler şahsan ve müteselsilen mesul olurlar. Bu mesuliyet yapılan tasarrufların ifade ettiği para miktarını geçemez.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(29.11.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM