SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
6183 Sy.Kanuna Göre İvazsız Tasarruflardan Bağışlama Sayılan Haller Nelerdir?

6183 Sy.Kanuna Göre İvazsız Tasarruflardan Bağışlama Sayılan Haller Nelerdir?

Cevap:  Aşağıdaki tasarruflar bağışlama hükmündedir:

1. Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlariyle, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

2. Kendi verdiği malın, aktin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(22.11.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM