SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bedelsiz ihracat yaptık. Vergi kanunları karşısındaki durumumuz ne olacak?

Bedelsiz ihracat yaptık. Vergi kanunları karşısındaki durumumuz ne olacak?

 

Soru:

 

Bedelsiz ihracat yaptık. Vergi kanunları karşısındaki durumumuz ne olacak?


Cevap:
17 numaralı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 2-b)-Bedelsiz İhracat başlıklı bölümünde;  “06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bedelsiz ihracata İlişkin Tebliğ (2006/5) uyarınca, bedeli, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına mal çıkarılması bedelsiz ihracat olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmeksizin yurtdışına yapılan teslimler; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 12/1’inci maddesindeki şartlar çerçevesinde gerçekleştirildiğinin ve söz konusu ihracatın bedelsiz yapıldığının gümrük beyannamesi ve ilgili makamlardan (Gümrük idaresi, İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı) alınan izin yazısı ile tevsiki şartıyla Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında işlem görebileceklerdir.” denilmektedir.
Bu itibarla, karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmeksizin yurtdışına yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi; söz konusu teslimin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ihracat istisnasını düzenleyen 12/1'inci maddesindeki şartlar çerçevesinde gerçekleştirildiğinin ve bedelsiz yapıldığının yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca tevsiki halinde mümkün bulunmaktadır.
Gümrük muamelelerinin ikmali nedeniyle fatura düzenlenmesi yine gümrüklemeye ilişkin kurallar dolayısıyla bu faturalarda bedel gösterilmesi gerekiyorsa, fatura üzerinde bedelin gümrükleme amaçlı olduğu belirtilmeli ve aslında eşyanın bedelsiz olarak gönderildiğine dair bir not düşülmelidir. Ancak, bu faturalarda gösterilen bedellerin hasılat kaydedilmesi ve KDV hesaplanması (ihracın KDV beyannamesinde gösterilmesi)  söz konusu olmayacaktır.
Söz konusu teslimlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin iadesi, KDV beyannamesinin tam istisna kapsamına giren işlemlerin beyan edileceği 8 numaralı Tablosunda yer alan 58'inci satırına "Bedelsiz İhracat" ibaresi, 59'uncu satırına da yüklenilen katma değer vergisinin yazılması suretiyle nakden veya mahsuben talep edilebilecektir.
Dolayısıyla, gümrük muameleleri nedeniyle faturada gösterilen ve tahsil edilmeyen bedel matraha dahil edilmeyecek olup, bedelsiz ihracat dolayısıyla yüklenilen vergilerin nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.12.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM