SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhtiyati Hacze Uğrayan Kişi Buna Nasıl İtiraz Eder?

İhtiyati Hacze Uğrayan Kişi Buna Nasıl İtiraz Eder?

Cevap:  Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbikı, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

İtirazın şekli ve incelenmesi hususunda Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu ihtilaflar itiraz komisyonlarınca diğer işlere takdimen incelenir ve karara bağlanır. İtiraz komisyonlarının bu konuda verecekleri kararlar kesindir.    

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(12.11.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM