SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Hallerde İhtiyati Tahakkuka Gidilir?

Hangi Hallerde İhtiyati Tahakkuka Gidilir?

Cevap: Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün (vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında, ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün) yazılı talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi başkanı, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir.

Vergi dairesi müdürü (vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında, ilgili grup müdürü ve/veya müdür) bu emri derhal tatbik eder:

1. 6183 sy.Kanun’un 13 üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise,

2. Mükellef hakkında yine aynı kanunun 110 uncu madde gereğince takibata girişilmişse,

3. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(08.11.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM