SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhtiyati Hacizde Borçlu Neleri Teminat Gösterir?

İhtiyati Hacizde Borçlu Neleri Teminat Gösterir?

Cevap: İhtiyaten haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek yahut  tahsil dairesinin bulunduğu mahalde ikametgah sahibi bir şahıs müteselsil kefil gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs yedinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(04.11.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM