SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kanun Yolundan Vazgeçme Dilekçesine Rağmen Dava Yolu Devam Ettirilebilir Mi?

Kanun Yolundan Vazgeçme Dilekçesine Rağmen Dava Yolu Devam Ettirilebilir Mi?

Cevap: Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular incelenmez.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer'ileri karşılıklı olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(21.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM