SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Birden Fazla Yıla Ait Fabrika Kira Bedelinin Tek Seferde Ödenmesi ve Muhasebesi

Birden Fazla Yıla Ait Fabrika Kira Bedelinin Tek Seferde Ödenmesi ve Muhasebesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. üretimde bulunduğu fabrika binasının 36 aylık kirası olarak 36.000 TL ödenmiştir. Söz konusu tutarın 6.000 liralık kısmı cari yıla, 12.000 liralık kısmı ise sonraki yıla, kalan bakiye ise sonraki yıllara aittir.

Dönem ayırımının ilk kayıt anında yapılması durumunda aşağıdaki kayıt yapılır.

--------------------------------------------01.06.20XX--------------------------

280 GEL.YIL.AİT GİD. HS            22.500

180 GEL. AYLARA AİT GİD. HS  15.000

770 GEN.YÖN.GİD. HS.                7.500

                                                       102 BANKALAR       36.000

                                                        360 ÖD.VER.FON     9.000

Kira gideri kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda da görüldüğü üzere şirket tarafından cari ayıla ait olan 7.500 TL’lik tutarın tamamı ödendiği ayda gider yazılmıştır. Sonraki 12 aya ait kısım 180 Gelecek aylara ait hesaplar, ondan sonraki yıla ait olan ise 280 Gelecek yıllara ait hesaplarda izlenmiştir.

İzleyen yılın ilk ayında yani 01.01.20XX yılında ise her ay (20XX bitene kadar) aşağıdaki kayıt yapılır.

--------------------------------------------01.01.20XX-----------------------------

770 GEN.YÖN.GİD. HS.                1.250

                                        180 GEL. AYLARA AİT GİD. HS  1.250

Ödenen kiranın ilgili ay gider hesabına devri

-----------------------------------------------------------------------------------------

20XX yılının sonunda ise 280 hesapta izlenen 22.500 TL’lik kısmın 15.000 TL’si 180  Gelecek aylara ait giderler hesabına devredilir.

--------------------------------------------31.12.20XX-------------------------------

180 GEL. AYLARA AİT GİD. HS 15.000

                                          280 GEL. AYLARA AİT GİD. HS  15.000

Ödenen kiranın ilgili ay gider hesabına devri

------------------------------------------------------------------------------------------

Böylece 280 hesabın bakiyesinde 7.500 TL lik tutar kalmıştır. 20XX yılında ise her ay 180 hesabın bakiyesi 770 hesaba virmanlanır.

--------------------------------------------01.01.20XX------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD. HS.                1.250

                                            180 GEL. AYLARA AİT GİD. HS  1.250

Ödenen kiranın ilgili ay gider hesabına devri

------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM