SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Mahkemesinde Dava Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Vergi Mahkemesinde Dava Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Cevap: Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(14.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM