SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Maden Arama Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi?

Maden Arama Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi?

Cevap: (X) İşletmesi işletmeyi tasarladığı maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının tespiti hizmetini almak amacıyla (Y) A.Ş.’ne 25.000 TL’yi avans olarak ödemiştir.

-------------------------------------------------------/-------------------------------------
279 VERİLEN AVANSLAR  HS.          25.000
         279.10.110 Arama Giderleri
                                                         102 BANKALAR   HS.      25.000
Avans ödemesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Daha sonra, ilgili firmanın araştırmayı tamamlaması üzerine KDV dahil 20.000 TL daha ödeme yapılmıştır.

20.000 + 25.000 = 45.000 TL KDV dahil hizmet bedeli

45.000 ÷ 1,18 = 38.136 TL KDV hariç hizmet bedeli

45.000 - 38.136 = 6.864 TL ödenen KDV

-----------------------------------------------------/-----------------------------------
270 ARAMA GİDERLERİ   HS.                              38.136
      270.10.110 (A) Madeni Arama Giderleri
191 İNDİRİLECEK KDV  HS.                                    6.864
                                            279 VERİLEN AVANSLAR   HS. 25.000
                                                               279.10.110 Arama Giderleri
                                                         102 BANKALAR  HS.     20.000
(Y) AŞ’ye ödemenin yapılması

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(13.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM