SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
VUK’a Göre Yanılma ve Görüş Değişikliği Nedir?

VUK’a Göre Yanılma ve Görüş Değişikliği Nedir?

Cevap: Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.

Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(27.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM