SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Cevap: VUK 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına VUK 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM