SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Ziyaı Nedir?

Vergi Ziyaı Nedir?

Cevap: Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(16.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM