SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Suçlarında Birleşme Yapılabilir Mi?

Vergi Suçlarında Birleşme Yapılabilir Mi?

Cevap: Bu kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları ile 359 uncu maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez.

Bu Kanunla vergi cezasıyla cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 uncu maddeye göre suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat yapılmasına engel olmaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(14.09.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM